Pulse

1h 40m

Cast

 • Image Akhtem Seitablaiev
  Akhtem Seitablaiev
 • Image Aleksandr Kobzar
  Aleksandr Kobzar
 • Image Liliia Rebryk
  Liliia Rebryk
 • Image Maksym Samchyk
  Maksym Samchyk
 • Image Nataliia Babenko
  Nataliia Babenko
 • Image Nataliia Dolia
  Nataliia Dolia
 • Image Roman Yasinovskyi
  Roman Yasinovskyi
 • Image Serhii Luzanovskyi
  Serhii Luzanovskyi
 • Image Stanislav Boklan
  Stanislav Boklan
 • Image Viktoriia Levchenko
  Viktoriia Levchenko
Cast al completo